Yoga Branşı

   Çocuk Yogasının Fiziksel Faydaları:

   Sinir ve salgı bezlerini stimüle eder, iç organları düzenler. Bedene de, akıla öğrettiği gibi, esnekliği öğretir. Güç, esneklik ve koordinasyon becerileri sağlayarak, spor ve diğer fiziksel faaliyetler sırasında incinmeyi engeller. Çocuk kuvvetliyse denge ve esneklik kazandırır, denge ve esnekliğe zaten sahipse, ona kuvvet kazandırır.

   Çocuk Yogasının Zihinsel Faydaları:

   Daha kolay öğrenme ve yeni şekillerde öğrenmek için olumlu düşünce ve motivasyonu kazanmak. Yarışma stresi olmadan, kendileri ve çevreleri için farkındalık geliştirmeyi, kendilerini incelemeyi ve keşfetmeyi öğrenmek. Konsantrasyon, odaklanma ve dikkati geliştirmek, böylece öğrenme becerileri gelişir. Kendine güven, başarı ve arzu edilen bir şeyi elde etmek için yollar sunmak. Hayal gücü ve yaratıcılığı geliştirmek, ifade etmek. Anatomi ve fizyolojiyi öğretmek.

   Çocuk Yogasının Sosyal Açıdan Faydaları:

   Yarışma stresi olmadan, kendileri ve çevreleri için farkındalık geliştirmeyi, kendilerini incelemeyi ve keşfetmeyi öğrenirler, yoga yarışmacı değil, tamamlayıcıdır. Takım çalışmasını geliştirir.

   Çocuk Yogasının Ruhsal Açıdan Faydaları:

   Çevremize iyi bakma konusunda farkındalık yaratır. Sevgi, öz saygı ve başkalarına saygıyı temel alan, verimli, yapıcı bir hayat için yöntemleri öğretir.

 Copyright 2016 Keşif Koleji Gençlik ve Spor Kulübü.